Welkom bij Liveroulette!

Roulette Live

Om de camera over te laten schakelen van de dealer naar het roulettewiel en omgekeerd (zodat je altijd kunt zien waar het balletje landt), kun je steeds de 'W'-toets ingedrukt houden op je toetsenbord.

Hoe spelen

Wanneer je het spel start, zie je of een langzaam dalend aantal seconden of de melding 'Rien ne va plus'. Indien er nog tijd over is op de timer, dan kun je onmiddellijk aanvangen met inzetten. Ook als er al een spelronde bezig is, zal je echter niet lang dienen te wachten tot de timer opnieuw opstart. Elke spelronde wordt in minder dan een minuut gespeeld!

Om een inzet te plaatsen, volstaat het chips te selecteren onderaan het scherm (de waarde van de chips wordt in euro weergegeven) en deze op de roulettetafel te plaatsen. Hieronder kom je meer te weten over de verschillende soorten inzetten!

Soorten inzetten

Plein – Een inzet op een individueel getal. De eenvoudigste inzet met de hoogste uitbetaling. Deze inzet betaalt 35:1 plus de oorspronkelijke inzet uit.

Deze inzet plaats je door: een chip te plaatsen op het getal waarop je wilt inzetten.

Split Bet – Een inzet op twee getallen, geplaatst op de lijn tussen deze twee getallen, bijvoorbeeld 24 en 27. Deze inzet betaalt 17:1 plus de oorspronkelijke inzet uit.

Deze inzet plaats je door: een chip te plaatsen tussen de twee getallen waarop je wilt inzetten (opmerking: je kunt deze inzet enkel plaatsen op twee aangrenzende getallen op de roulettetafel).

Carré – Een inzet geplaatst op de gemeenschappelijke hoek van vier getallen, bijvoorbeeld 8, 9, 11 en 12. Deze inzet betaalt 8:1 plus de oorspronkelijke inzet uit.

Deze inzet plaats je door: een chip te plaatsen op de samenkomst van de vier getallen waarop je wilt inzetten.

Transversale – Een inzet op drie getallen, geplaatst aan het einde van een rij getallen, bijvoorbeeld 13, 14 en 15. Deze inzet betaalt 11:1 plus de oorspronkelijke inzet uit.

Deze inzet plaats je door: links van het laagste getal van de rij waarop je wilt inzetten een chip te plaatsen (voorbeeld: om op cijfers 16, 17 en 18 in te zetten, plaats je links van het getal 16 een chip).

Lijn – Een inzet van zes getallen geplaatst op de samenkomst van twee transversalen, bijvoorbeeld 31, 32, 33, 34, 35 en 36. Deze inzet betaalt 5:1 plus de oorspronkelijke inzet uit.

Deze inzet plaats je door: een chip links van de meest linkse getallen op de rijen waarop je wilt inzetten te plaatsen (voorbeeld: om in te zetten op de getallen 19 tot en met 24 dien je een chip aan de linkerkant van de grens tussen de getallen 19 en 22 te plaatsen).

Kolom – Een inzet op 12 getallen op alle getallen van de desbetreffende kolom. Deze inzet betaalt 2:1 plus de oorspronkelijke inzet uit.

Deze inzet plaats je door: een chip te plaatsen op de tekst "2to1" onder het getal 34, 35 of 36.

Dozijn – Ook deze inzet wordt op 12 getallen geplaatst. Spelers kunnen kiezen tussen een inzet op het eerste dozijn (een inzet op de getallen 1-12), het tweede dozijn (een inzet op de getallen 13-24) of op het derde dozijn (een inzet op de getallen 25-36). Deze inzet betaalt net als een kolominzet 2:1 plus de oorspronkelijke inzet uit.

Deze inzet plaats je door: een chip te plaatsen op "1st 12", "2nd 12" of "3rd 12".

Kleurinzet – Een kleurinzet of een inzet op rood/zwart is een inzet op 18 getallen, hetzij een inzet op de 18 rode getallen of een inzet op de 18 zwarte getallen. Deze inzet betaalt 1:1 plus de oorspronkelijke inzet uit.

Deze inzet plaats je door: een chip te plaatsen op het rode of zwarte deel van de roulettetafel (links van "2nd 12").

Even/Oneven – Een inzet op 18 getallen waarbij de speler kiest om in te zetten op alle even of alle oneven getallen. Deze inzet betaalt 1:1 plus de oorspronkelijke inzet uit. Opmerking: 0 wordt noch als een even, noch als een oneven getal beschouwd.

Deze inzet plaats je door: een chip te plaatsen op "even" (even) of "odd" (oneven).

Hoog/Laag – Ook dit is een inzet op 18 getallen, hetzij een inzet op getallen 1 tot en met 18 of een inzet op getallen 19 tot en met 36. Ook deze inzet betaalt 1:1 plus de oorspronkelijke inzet uit. 

Deze inzet plaats je door: een chip te plaatsen op "1-18" of "19-36".